SW Tee

  • High Pressure Forged Socket Welding Tee

    उच्च दबाव जाली सकेट वेल्डिंग टी

    सकेट वेल्डेड टी एक उच्च दबाव पाइप फिटिंग विभिन्न औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गरिन्छ।सामान्यतया गैर-लीकेज ज्वलनशील मिडिया, विषाक्त वा महँगो मिडिया र 300PSI देखि 600PSI स्टीम ढुवानी गर्न वा ASME पाइपलाइनहरूसँग जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ।